Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 164 w Łodzi

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-532 Łódź, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
  ks. I. J. Skorupki 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 164 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 164. W jego skład wejdzie: boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia trzytorowa o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznią w dal, nawierzchnie komunikacyjne, strefa rekreacji z trawnikami, ogrodzenie i piłkochwyty. Inwestycja obejmuje również remont muru oporowego i schodów przed wejściem głównym do szkoły oraz zainstalowanie monitoring CCTV. Inwestycja jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018/2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz z dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną