Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym oraz lokalami usługowymi w poziomie parteru wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wysokiej 30 oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku na działce 196/1

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 92-230 Łódź, al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. (42) 674 77 14 , fax. (42) 6749398
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  al. Piłsudskiego 150
  92-230 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 674 77 14, fax. (42) 6749398
  REGON: 47169132100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wtbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym oraz lokalami usługowymi w poziomie parteru wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wysokiej 30 oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku na działce 196/1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz ciepłowniczej; b) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym oraz lokalami usługowymi w poziomie parteru wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wysokiej 30, działki ewidencyjne numer 193/1, w obrębie W-24 oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku na działce nr 196/1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną