Budowa Amfiteatru Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Amfiteatru Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa Amfiteatru Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 9 do SIWZ oraz przedmiarami robót stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. Zaprojektowano Amfiteatr składający się ze sceny zadaszonej, budynku zaplecza, widowni otwartej, zadaszeń terenowych. Obiekt przeznaczony jest do organizacji imprez, przedstawień, koncertów czy wystąpień plenerowych z widownią dla 104 osób (tyle przewidzianych jest miejsc na widowni). Zaprojektowane zostało zaplecze sceny z szatniami, węzłem sanitarnym i pomieszczeniem magazynowym. Konstrukcja zadaszenia sceny zaprojektowana w oparciu o 5 dźwigarów stalowych – stal zabezpieczana ocynkiem ogniowym. Dokumentacja projektowa w układzie branżowym, stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ – do pobrania w wersji elektronicznej z Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną